Press
2020.02.18

Cederquist har biträtt Nyfosa vid nyemission

Cederquist har biträtt Nyfosa AB i samband med en riktad nyemission till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag som för närvarande främst fokuserar på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 miljarder kronor. Genom nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 601 miljoner kronor före emissionskostnader. Mer information om nyemissionen och Nyfosa AB finns på bolagets hemsida, www.nyfosa.se

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Louise Génetay och Matilda Larsson.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg