Nyhet
2023.08.17

Cederquist har företrätt investerarna i samband med emissionen i SBB Residential Property AB

Cederquist har företrätt investerarna i samband med emissionen i SBB Residential Property AB, ett nybildat dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”).

Investerarna har placerat 2,36 Mkr i preferensaktier emitterade av SBB Residential Property AB. Efter transaktionen kommer investerarna inneha en minoritetsandel i det nybildade bolaget SBB Residential Property AB, som bildar en ny underkoncern inom SBB.

SBB erhåller 2,36 miljarder SEK genom emission av preferensaktier i SBB Residential Property AB – SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (sbbnorden.se)

Cederquists team bestod huvudsakligen av Per Henriksson, Henrik Wållgren, Matilda Larsson, Erika Åslund, Elsa Arbrandt, Fredrik Lindblom, Erik Wernberg, Tobias Frödin Lilja, Sebastian Karlsson, Oskar Högberg, Sofia Hedberg, Karl Skorup Averås, Cecilia Fällström, Olof Grenfors, Axel Brismar, Gustaf Björklund, Andrea Sedvall, Mark Gebert, Amanda Lannge och Clara Norrbohm.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg