Press
2018.04.16

Cederquist ombud i principiellt viktigt mål

Tingsrätten i Falun bedömde en s.k. kundskyddsklausul som skälig och fastslog att en tidigare anställd revisor ska betala 1,1 miljoner kronor i ersättning plus PwC:s rättegångskostnader för att han tog med sig 96 kunder till en konkurrent. Domen är principiellt viktig då rättsläget tidigare bedömts osäkert och flertalet revisionsbyråer använder sig av liknande klausuler.

Målet har uppmärksammats i flera medier, bl.a. på Revisionsvärlden.se och Realtid.se. Robert Stromberg, ansvarig partner (Arbetsrätt) kommenterar målet:

”En principiellt viktig dom för revisionsbranschen. Efter rättsfallet AD 2015 nr 8 har många utgått från att kundskyddsklausuler i revisionsbolag är oskäliga enligt 38 § avtalslagen. Tingsrättens dom visar att så inte är fallet. Falu tingsrätt fann visat att klausulen inte innebar någon betydande inskränkning i revisorns möjligheter att utöva sitt yrke och PwC:s intresse att skydda sina befintliga kundrelationer vägde då över. Revisionsbyråerna gör stora investeringar i sina klientrelationer och det är därför viktigt och ett högst befogat intresse att de då också kan skydda sina befintliga kundrelationer.”

Hittar du inte vad du letar efter?

bg