Nyhet
2023.04.19

Cederquist rådgivare till ACQ Bure vid fusion med Yubico

Cederquist är legal rådgivare till ACQ Bure AB, ett svenskt förvärvsbolag (s.k. Special Purpose Acquisition Company) noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med att ACQ Bure AB och Yubico AB ingått ett fusionsavtal och antagit en gemensam fusionsplan avseende ett samgående mellan bolagen, med ACQ Bure AB som överlevande bolag. Transaktionen värderar Yubicos aktier till motsvarande 8 293 miljoner SEK.

ACQ Bure AB etablerades på initiativ av Bure Equity AB och noterades på Nasdaq Stockholm i mars 2021. I samband med noteringen reste ACQ Bure AB 3,5 miljarder SEK i kapital i syfte att förvärva ett onoterat bolag.

Cederquists team har bestått av bland annat Fredrik Lundén, Isabel Cantos, Anna Green Jensen, Elin Ljungström, Louise Génetay, Filip Gyulai och Kerstin Blomqvist.

För ytterligare information om affären, se www.acq.se.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg