Nyhet
2024.02.29

Cederquist rådgivare till Bonava i samband med företrädesemission om 1 050 miljoner kronor samt villkorsändring av utestående obligationslån

Cederquist har varit legal rådgivare till Bonava AB (publ) i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 1 050 miljoner kronor samt villkorsändringen av Bonavas utestående obligationslån, som båda offentliggjordes den 20 december 2023. Bonava erhöll godkännande från obligationsinnehavarna avseende villkorsändringen den 10 januari 2024 och utfallet i företrädesemissionen offentliggjordes den 29 februari 2024.

Mer information om företrädesemissionen och Bonava finns på bolagets hemsida, www.bonava.com.

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Elin Ljungström, Sebastian Hellesnes och Kerstin Blomqvist (Publik M&A och aktiemarknad), samt Per Henriksson, Ronja Benediktsson och Axel Brismar (Bank och finans).

Hittar du inte vad du letar efter?

bg