Nyhet
2024.06.19

Cederquist rådgivare till Carnegie och SEB vid Viscarias riktade nyemission

Gruvaktiebolaget Viscaria har genomfört en riktad nyemission till ett antal institutionella investerare såsom Swedbank Robur, SEB Stiftelsen och Ålandsbanken, samt ett antal befintliga aktieägare. Genom nyemissionen tillförs Viscaria cirka 440 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Gruvaktiebolaget Viscaria är ett bolag som skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Mer information finns på bolagets hemsida www.viscaria.com

Carnegie och SEB agerade joint bookrunners vid nyemissionen. Cederquist var legal rådgivare till joint bookrunners med ett team bestående av Fredrik Lundén, Hanna Lishajko och Sofia Sallnäs.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg