Press
2014.11.20

Cederquist rådgivare till Hemfosa i samband med nyemission av preferensaktier

Hemfosa Fastigheter AB (publ), (“Hemfosa”) noterat på Nasdaq  Stockholm, Mid Cap, har beslutat att genomföra en emission av  preferensaktier till allmänheten i Sverige, inklusive befintliga  aktieägare, samt till institutionella investerare i Sverige och  internationellt. Vid full teckning i emissionen kommer Hemfosa att  tillföras 975 miljoner kronor. Emissionen kan komma att utökas och  tillföra Hemfosa ytterligare 650 miljoner kronor.

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som  har en balanserad geografisk spridning över Sverige, och en hög andel  samhällsfastigheter. Bolaget kombinerar långsiktig förvaltning med en  aktiv roll på transaktionsmarknaden för fastigheter.

Cederquist har agerat legala rådgivare till Hemfosa i samband med  nyemissionen av preferensaktier i bolaget. Cederquists team har primärt  bestått av Wilhelm Lüning, Fredrik Lundén, Nils Lundgren och Elin  Nyquist.

Cederquist är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. Vi genomför våra uppdrag med personligt engagemang och ett pragmatiskt angreppssätt baserat på en grundläggande förståelse för våra klienters verksamhet. Målsättningen är att erbjuda legal spetskompetens som tillför nytta. Cederquist har idag 70 jurister samlade under ett tak i centrala Stockholm.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg