Nyhet
2023.09.22

Cederquist rådgivare till Logistea AB (publ) vid företrädesemission om 436 miljoner kronor

Cederquist har varit legal rådgivare till Logistea AB (publ) i samband med Logisteas fullt garanterade företrädesemission om cirka 436 miljoner kronor som offentliggjordes den 14 juli 2023. Syftet med företrädesemissionen var att skapa förutsättningar för Logistea att i god tid hantera kommande skuldförfall i bolagets utestående obligationslån samt skapa fortsatta möjligheter att genomföra fastighetsförvärv i enlighet med bolagets tillväxtstrategi eller värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Mer information om företrädesemissionen och Logistea finns på bolagets hemsida: www.logistea.se

Cederquists team bestod huvudsakligen av Fredrik Lundén, Elin Ljungström och Hanna Lishajko.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg