Press
2022.06.17

Cederquist rådgivare till Millicom International Cellular S.A. vid företrädesemission om cirka 7,5 miljarder kronor

Cederquist har varit svensk legal rådgivare till Millicom International Cellular S.A. (”Millicom”) i samband med Millicoms företrädesemission om cirka 7,5 miljarder kronor som offentliggjordes den 18 maj 2022. Emissionen var fullt garanterad av Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Morgan Stanley & Co. International plc (Joint Bookrunners).

Avsikten är att använda nettointäkterna från emissionen för att återbetala ett brygglån som upptogs i samband med Millicoms förvärv i november 2021 av den ägarandel om 45% som Millicom inte redan ägde i bolagets joint venture i Guatemala.

Millicoms aktier är, genom depåbevis, noterade på Nasdaq Stockholm. Millicoms aktier är direktnoterade på Nasdaq Stock Market’s Global Select Market i USA.

Millicom är en ledande leverantör av kabel- och mobiltjänster inriktad mot tillväxtmarknader.

Mer information om transaktionen finns på bolagets hemsida, www.millicom.com.

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Anna Green Jensen, Sebastian Hellesnes och Karin Karsten.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg