Press
2014.04.03

Cederquist rådgivare vid upphandling av driftavtal samt systemleveranser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tilldelat Teracom AB avtal avseende drift, underhåll och kundstöd för Rakel samt Cassidian Oy avtal avseende systemleveranser till Rakel. Upphandlingarna har skett enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Förberedelsearbetet och upphandlingen har pågått under ca två år.

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning som ska stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet och hälsa. Staten äger Rakelsystemets infrastruktur . MSB ansvarar för utbyggnad, drift, förvaltning och utveckling av Rakel.

Cederquist har biträtt MSB med upphandlingsrättsligt stöd och riskanalyser samt med att ta fram de avtal som upphandlingarna avser. Cederquists team leddes av ansvarig delägare Carl Bokwall (Konkurrens- och Upphandling), assisterad av Lina Håkansson (Konkurrens- och Upphandling) och Sofia Bergmark Hertz (Konkurrens- och Upphandling) och delägaren Maja Wettergren (Corporate/M&A), assisterad av Carl Granström (Corporate/M&A).   

Hittar du inte vad du letar efter?

bg