Press
2020.09.23

Cederquist vinner för andra året i rad pris för advokatbranschens bästa jämställdhetsarbete!

I Justitiaprisets motivering lyfts byråns arbete med jämställdhet fram för att det på ett tydligt sätt genomsyrar alla delar av verksamheten. Byrån har satt upp mätbara mål och följt upp dessa väl. Exempel som i år lyfts är Cederquists jämställdhetsperspektiv i byråns sammansättning av ledning och styrelse likväl som byrån i sin helhet. Cederquists föräldraersättningspolicy är ett annat exempel som skapar incitament för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet.

– Att vi återigen vunnit Justitiapriset gör oss både stolta och glada. Jämställdhetsarbete är inte ett projekt med en start- och en slutpunkt, utan är ett konstant pågående arbete, i det stora och det lilla, som bedrivs varje dag, av alla medarbetare i vår organisation. En förutsättning för att kunna åstadkomma strukturella förändringar är att organisationen uppmärksammar frågan på alla nivåer och gör det till en naturligt prioriterad del av verksamheten, säger Tone Myhre-Jensen, VD på Cederquist.

Ett initiativ i byråns jämställdhetsarbete är en omstrukturerad föräldraersättning som ger ekonomiska incitament för att dela mer lika på föräldraledigheten och som syftar till att stötta medarbetare, typiskt sett killar, i att vara hemma längre och för att stötta, typiskt sett tjejer, i att komma tillbaka tidigare. Policyn innebär att Cederquist betalar ut extra föräldraersättning i upp till 9 månader förutsatt att medarbetaren varit föräldraledig i minst 6 månader. Ett initiativ för att uppmuntra killar och tjejer att dela mer lika på föräldraledigheten och för att likställa samtliga medarbetares förutsättningar för den fortsatta karriärutvecklingen i större utsträckning.

Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som arbetar bäst med jämställdhet. Målet är att få fler advokatbyråer att jobba på ett aktivt och mätbart sätt inom området för att på så sätt skapa en jämställd bransch. Läs mer om Justitiapriset här.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg