Nyhet
2020.10.13

COVID-19 och handläggningstider för koncentrationer, business as usual?

I början av pandemin avstannade stora delar av samhället och det gällde även olika konkurrensmyndigheters verksamheter. I ett första skede var det tveksamt om några företagsförvärv alls skulle genomföras och, i så fall, om de skulle gå att få igenom en förvärvsprövningsprocess in om de vanliga snäva tidsramarna. När det så småningom visade sig att förvärvsaktiviteterna fortsatte i en förhållandevis normal takt så väcktes frågeställningar om hur myndigheternas koncentrationsprövningar skulle komma att hanteras.

Det visade sig bli ganska olika i olika länder. I Danmark suspenderades tidsfristerna till en bit in i augusti medan man i Finland förlängde de legala tidsfristerna för prövning. I Sverige fortsatte koncentrationsprövningarna som vanligt. EU-kommissionen uppmanade till en början anmälande parter att avvakta med att anmäla i största möjliga mån men införde ingen formell suspendering av tidsfrister. Frågan var om det på annat sätt skulle bli besvärligare att hantera koncentrationsprövningar vid EU-kommissionen.

Nyhetstjänsten PaRR har nyligen gjort en analys av tidsåtgången för de förhandskontakter som i praktiken alltid är en del av en koncentrationsanmälan till EU-kommissionen, även om det inte är ett lagstadgat krav. Till i början av oktober kunde de konstatera att det har varit en dramatisk ökning av tiden för de oreglerade förhandkontakterna.

För år 2019 var mediantiden för förhandskontakter 84 dagar medan den under 2020 har varit 169 dagar. Motsvarande värde för 2017 var 73 dagar och för 68 dagar för 2018. Samtidigt uppvisar olika ärenden stora skillnader. Den ganska okontroversiella koncentrationen LVMH/Tiffany’s tog 10 månader av förhandskontakter medan den ganska komplicerade koncentrationen TNT/FedEx bara behövde 80 dagar av förhandskontakter.

Detta visar, förutom en tydlig generell ökning av tiden för koncentrationsprövningar, att det är ganska mycket som vanligt i den bemärkelsen att varje transaktion är unik och har sina egna utmaningar. En väl förberedd process genomförd på ett fokuserat och resultatinriktat sätt går alltid snabbare än motsatsen. Det tycks inte ha förändrats av Covid-19-pandemin.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg