Artikel
2019.09.16

”Dags att ta in pengar – hur vinner vi investerarnas förtroende?”

Är ert bolag verkligen redo för investeringsrundan? Här tipsar juristerna Johannes Färje och Viktor Eriksson från Cederquist vad du bör tänka på innan processen drar igång.

Att framgångsrikt genomföra och slutföra en investeringsrunda handlar om att presentera ett slagkraftigt och övertygande business case, som den potentiella  investeraren kan verifiera i sin due diligence av ert bolag. Pudelns kärna är att vinna investerarens förtroende för er och det business case ni vill driva. I den här artikeln kommer vi ge några enkla tips för att göra resan enklare för er. 

Ombud anlitas inte eller anlitas alldeles för sent i processen

På Cederquist träffar vi ofta entreprenörer som inte har anlitat ett juridiskt ombud inför investeringsrundan, eller som gör det först sent i processen när en möjlig  investerare har begärt det. Genom att tidigt diskutera processen med ett eget ombud kan ni fundera ut vilka eftergifter ni vill göra och vilken kontroll ni är villiga att ge upp. En professionell rådgivare kan med relativt begränsade arbetsinsatser tillföra ett mervärde utan att det behöver ruinera er. Framförallt är det bra att ha en tredje person som kan ha huvudet kallt när känsliga frågor kommer upp. 

Informationen ni presenterar är bristfällig och ostrukturerad

Ett mycket vanligt misstag är att informationen som presenteras för investeraren och dennes rådgivare är ofullständig, bristfällig eller ostrukturerad. Till synes kan det tyckas som ett ganska obetydligt misstag, men signalvärdet i att ni inte har ordning och reda på, exempelvis, ert bolags viktigaste avtal eller varumärkesregistrering ska inte underskattas. Ställ er själva frågan, varför ska en investerare satsa sina pengar på just er om ni kan tappa bort ert viktigaste avtal eller informationen är osorterad?  

Felaktiga uppgifter

Syftet med en investerares due diligence är att bekräfta att det business case ni presenterar överensstämmer med verkligheten. Ert business case har varit grunden för investerarens värdering av ert bolag och därmed vill denne verifiera att det ni har berättat är sant. Det är dock vanligt att vissa viktiga aspekter i ett business case målas upp lite ljusare än vad de faktiskt är. Det kan exempelvis handla om information om långtgående exklusivitetsåtaganden från kunder, eller kunder som har åtagit sig att köpa en viss mängd av bolagets produkt under de kommande åren, som helt enkelt inte stämmer. Då sjunker givetvis investerarens förtroende för er – och det förtroendet är kanske er viktigaste tillgång i en tidig investeringsrunda när bolagets verksamhet ännu är i ett tidigt stadium.

Era förväntningar – och investerarens

Att ta in extern finansiering i ert bolag kommer till ett pris, utöver att ert ägande i bolaget späds ut. En investerare som satsar pengar i ert bolag kommer att ställa krav på er och ert engagemang i bolaget för att maximera avkastningen på investeringen. På Cederquist kan vi ibland uppleva att en del entreprenörer som söker extern finansiering inte förväntar sig att kraven på er som personer och ert engagemang kommer att skärpas i den utsträckning de normalt gör efter investeringen. Vårt råd är därför att ni, innan ni tar in extern finansiering, rannsakar era egna förväntningar kring ert engagemang i bolaget och försöker förstå om dessa förväntningar stämmer överens med de som den potentiella  investeraren kommer att ha på er.

I korthet – titta från andra perspektiv, verifiera och granska kritiskt 

Egentligen kokar det ofta ner till tre enkla saker att göra innan ni påbörjar kapitalanskaffningen. Först bör ni titta på er själva utifrån en investerares perspektiv. Här kan rätt ombud vara ett bra bollplank för att börja. Därefter bör ni säkerställa att ni kan backa upp samtliga påståenden i det material ni presenterar för investeraren, så att det inte dyker upp förtroendesänkande problem när hen gör sin due diligence. Slutligen så bör ni granska er själva kritiskt och hårt för att bli säkra på att ni inte har missat, gjort fel eller säger något som ni inte kan stå för. Nästan allt handlar om det förtroende ni inger – skaffa er det och se till att behålla det genom hela resan.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg