Nyhet
2023.12.12

Dataakten är nu antagen inom EU

Dataakten slutligt antagen

Den 27 november 2023 antog Europeiska unionens råd slutligen förslaget till Data Act (dataakten på svenska) som är en förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data. Rådets antagande utgör det sista steget i lagstiftningsprocessen och nu kommer förordningen att börja tillämpas direkt i medlemsstaterna 20 månader efter regelverket trätt i kraft, alltså under 2025. Vissa bestämmelser kommer dock att bli tillämpliga ännu senare.

Sammanfattningsvis syftar dataakten till att öka tillgången och användningen av data inom EU genom att underlätta åtkomsten till och användningen av data som genereras av uppkopplade produkter. I dataakten regleras bland annat användares tillgång till data och regler som syftar till att underlätta för användare att byta mellan olika databehandlingstjänster. Du kan läsa mer om dataaktens bestämmelser i vår tidigare artikel här.

Vad händer nu?

Fram tills att alla regler blir tillämpliga behöver aktörer som berörs av dataakten förbereda sig inför de krav som följer av den nya förordningen. Om du t.ex. är en tillverkare av produkter, leverantör av tillhörande tjänster som genererar data eller en leverantör av en databehandlingstjänst är det alltså hög tid att sätta sig in i de regler som kommer att börja tillämpas. Likaså kan du som användare börja fundera på vilka sätt du kan dra nytta av att få åtkomst till data som genereras av de produkter som du använder.

EU:s datastrategi

Dataakten utgör ett förslag bland flera som presenterats i EU:s datastrategi vars övergripande mål är att till 2030 etablera en inre europeisk marknad för data. Inom ramen för EU:s datastrategi har också Data Governance Act (dataförvaltningsakten) antagits som trädde i kraft i juni 2022 och började tillämpas efter 15 månader, alltså i september 2023. Dataförvaltningsakten syftar till att främja datadelning bland annat genom att möjliggöra vidareutnyttjande av data som innehas av myndigheter och etablera neutrala dataförmedlare som ska agera som neutrala parter vid förmedling av data mellan datainnehavare (vilka kan vara företag eller privatpersoner) och potentiella dataanvändare. Mer om dataförvaltningsakten går att läsa i vår artikel här.

Hör gärna av dig till oss på Cederquist om du har frågor om hur dataakten kan träffa din verksamhet eller om du har några andra frågor om EU:s datastrategi.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg