Nyhet
2021.06.11

Den 10 juni 2021 antog riksdagen den nya lagen mot otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan

Den nya lagen ”Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter” (”UTP-lagen”) träder i kraft den 1 november 2021 (prop. 2020/21:134). UTP-lagen är en implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan.

UTP-lagen är tillämplig på köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter som har en årsomsättning som överstiger EUR två miljoner. Sverige har valt en förenklad rak implementering, istället för direktivets modell med omsättningstrappa”. Detta innebär att samma regler kommer att gälla för samtliga aktörer i jordbruks- och livsmedelskedjan, med undantag för köpare med en omsättning som understiger 20 miljoner kronor.

UTP-lagen innehåller 16 otillbörliga handelsmetoder (Unfair Trading Practices) som köpare i jordbruks- och livsmedelskedjan förbjuds att tillämpa i förhållande till sina leverantörer. Tio av dessa handelsmetoder är helt förbjudna (den s.k. ”Svarta listan”) och avser bl.a. den s.k. 30/30-regeln som innebär att sena betalningar (längre än 30 dagar) eller avbeställningar med kortare framförhållning än 30 dagar inte längre kommer att vara tillåtet från och med den 1 november 2021. Andra handelsmetoder som exempelvis ensidiga ändringar av avtal kommer inte heller vara tillåtet. De sex kvarvarande handelsmetoderna som inte ingår i den svarta listan är förbjudna, om inte köparen och leverantören klart och tydligt har avtalat om dem i förväg.

Konkurrensverket har fått uppdraget att utöva tillsyn över att marknadens aktörer efterlever den nya UTP-lagen. Noterbart är att Konkurrensverket har fått långgående verktyg liknande de som tillsynsmyndigheten redan idag har enligt konkurrenslagen. Verket kommer att ha möjlighet att ålägga ett företag vid vite att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat som efterfrågas. Vidare kommer Konkurrensverket att kunna genomför gryningsräder (oannonserade platsundersökningar hos företag), förbjuda köpare vid vite att tillämpa vissa i lagen angivna otillbörliga handelsmetoder. Därtill kommer Konkurrensverket även kunna fatta beslut om sanktionsavgift för de som tillämpat otillbörliga handelsmetoder. Sanktionsavgiften kommer maximalt uppgå till 1 procent av omsättning föregående räkenskapsår.

Är ni osäkra på om era avtal är förenliga med den nya lagen, då är det hög tid att se över era avtal och de villkor ni tillämpar i förhållande till era leverantörer.

Mer information om vad förslaget innebär finner du i våra tidigare artiklar.

UTP-lagen – En Davids kamp mot Goliat eller är det tvärt om?

En ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Hittar du inte vad du letar efter?

bg