Nyhet
2022.01.14

Den österrikiska dataskyddsmyndigheten finner att användning av Google Analytics strider mot GDPR – liknande svenskt beslut kan vara på väg

Nu har det första beslutet kommit i granskningen av de hundratal klagomål som intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) har lämnat in till dataskyddsmyndigheter i 30 länder runtom i EU, och som rör hur företag i olika länder inom EU använder Google Analytics.

Beslutet kommer från den österrikiska dataskyddsmyndigheten Datenschutzberörde (DSB) som finner att användning av Google Analytics innebär att företag för över personuppgifter till USA, i strid med GDPR.

Liknande beslut förväntas meddelas inom kort av tillsynsmyndigheter i andra EU-medlemsstater som bedriver liknande tillsynsärenden, däribland den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Detta eftersom tillsynsmyndigheterna i EU har samarbetat i granskningsprocessen i en arbetsgrupp som inrättats av Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), för att säkerställa enhetliga bedömningar.

Cederquist följer utvecklingen av granskningsprocessen och kommande beslut. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor!

Den österrikiska dataskyddsmyndigheten finner att användning av Google Analytics strider mot GDPR – liknande svenskt beslut kan vara på väg

Nu har det första beslutet kommit i granskningen av de hundratal klagomål som intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) har lämnat in till dataskyddsmyndigheter i 30 länder runtom i EU, och som rör hur företag i olika länder inom EU använder Google Analytics.

Beslutet kommer från den österrikiska dataskyddsmyndigheten Datenschutzberörde (DSB) som finner att användning av Google Analytics innebär att företag för över personuppgifter till USA, i strid med GDPR.

Liknande beslut förväntas meddelas inom kort av tillsynsmyndigheter i andra EU-medlemsstater som bedriver liknande tillsynsärenden, däribland den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Detta eftersom tillsynsmyndigheterna i EU har samarbetat i granskningsprocessen i en arbetsgrupp som inrättats av Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), för att säkerställa enhetliga bedömningar.

Cederquist följer utvecklingen av granskningsprocessen och kommande beslut. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor!

Hittar du inte vad du letar efter?

bg