Nyhet
2023.09.26

DSA:s regler i kraft för de största plattformarna

Den 25 augusti 2023 trädde Digital Services Act (”DSA”) i kraft för de 19 största plattformarna och sökmotorerna i världen (d.v.s. för de så kallade ”mycket stora onlineplattformarna” som designerats av EU-kommissionen). I februari 2024 kommer även övriga plattformar och teknikföretag som träffas av DSA att behöva följa regelverket. De 19 mycket stora onlineplattformarna som redan idag träffas av DSA, såsom Google, TikTok och Meta, riskerar nu alltså sanktioner om de inte följer reglerna.

Den omfattande EU-lagstiftningen DSA syftar till att reglera leverantörer av digitala tjänster och plattformars ansvar för innehåll som laddats upp av tjänstens/plattformens användare. Om reglerna inte efterlevs, kan vissa företag bötfällas på upp till 6% av företagets totala globala årsomsättning. De företag som omfattas av DSA är förmedlingstjänster, internetplattformar och mycket stora internetplattformar, där kraven varierar beroende på vilken kategori leverantörens tjänst tillhör och dess storlek. De mycket stora onlineplattformarna lyder under EU-kommissionens tillsyn, medan övriga leverantörer vars tjänster omfattas av DSA är föremål för tillsyn av utvalda myndigheter i medlemsstaterna.

För samtliga aktörer gäller bl.a. krav på rapportering om öppenhet och insyn, användarvillkor som tar hänsyn till grundläggande rättigheter, myndighetssamarbete och kontaktmöjligheter. Reglerna i DSA börjar gälla i februari 2024 för samtliga aktörer vars tjänster omfattas.

Utöver de krav som gäller för samtliga aktörer ska alltså de mycket stora onlineplattformarna redan idag bl.a. (i) årligen genomföra en omfattande riskbedömning avseende systemrisker genom plattformens användning, t.ex. vad gäller spridning av olagligt material, och (ii) säkerställa transparens gentemot plattformens användare (vilket inkluderar andra kommersiella aktörer) avseende rekommendationssystem och marknadsföringsalgoritmer, med bl.a. information om varför vissa annonser visas och möjlighet att göra val.

Även om företag som inte själva tillhandahåller en förmedlingstjänst eller internetplattform inte direkt omfattas av DSA kan ikraftträdandet få indirekt påverkan för sådana aktörer vad gäller marknadsföring, och särskilt riktad marknadsföring och information till konsumenter, som sker genom en mycket stor internetplattform.

Hör gärna av er till Cederquist om ni har frågor om DSA, t.ex. hur DSA kan påverka er verksamhet vid marknadsföring som sker genom mycket stora internetplattformar, eller hur er verksamhet i övrigt behöver anpassas efter reglerna i anslutning till att de fullt träder i kraft.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg