Nyhet
2021.04.13

En mer digital rättsprocess

Från och med den 1 januari 2021 är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol digitalt. Lagändringar i Rättegångsbalken möjliggör att rättegångsfullmakter kan upprättas helt elektroniskt och en stämningsansökan kan göras digitalt och skrivas under med en elektronisk underskrift.

Från och med den 1 januari 2021 tillåts digitalt signerade rättegångsfullmakter. De digitala rättegångsfullmakterna ska signeras med en avancerad elektronisk underskrift. De nya lagändringarna innebär även att en rättsprocess kan inledas helt digitalt. En stämningsansökan kan alltså göras digitalt och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift. Ärenden kommer därmed kunna inledas direkt utan att domstolen behöver ta del av originalet i pappersform. Läs mer om den nya lagändringen, digitala rättegångsfullmakter och en mer digital rättsprocess här.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg