Nyhet
2020.10.13

Ensam leverantör i upphandlat ramavtal kan inte räkna med att få leverera – nytt från hovrätten

Enligt ett nytt avgörande kan inte en leverantör i ett ramavtal som ingås med en enda leverantör räkna med att få vara ensam om att leverera de tjänster eller varor som omfattas av ramavtalet, om inte avtalet uttryckligen reglerar sådan exklusivitet.

Upphandlande myndigheter kan ingå ramavtal med en eller med flera leverantörer. Många har ansett att om ramavtal ingås med endast en leverantör, bör leverantören kunna räkna med att också få vara ensam om att leverera de tjänster eller varor som omfattas av ramavtalet till myndigheten. Enligt en mellandom från hovrätten finns dock ingen skyldighet för myndigheten att göra sina inköp från ett sådant ramavtal, när det saknas uttrycklig reglering i avtalet om att det var exklusivt samt när inga volymgarantier lämnas. Domstolen ansåg att det inte finns någon inneboende skyldighet för myndigheten att använda sig av ramavtalet och att frågan om ramavtalets exklusivitet måste avgöras efter en tolkning av avtalet enligt avtalsrättsliga principer. Mellandomen är överklagad, men det har ännu inte fattats något beslut om prövningstillstånd ska meddelas.

Det är ovanligt att ett ramavtal uttryckligen reglerar en skyldighet för myndigheten att använda ramavtalet. Det är också mer regel än undantag att det anges i ramavtalet att den upphandlande myndigheten inte förbinder sig att köpa en viss volym. Eftersom dessa omständigheter gavs stor vikt vid domstolens tolkning av avtalet, riskerar domen att skapa osäkerhet för leverantörer som ska lämna anbud i en upphandling av ett ramavtal med en leverantör, i synnerhet som det ofta finns krav på att långtgående åtagande från leverantören om att t.ex. ha en viss kapacitet tillgänglig under hela kontraktstiden. Vi anser dock att det finns ett sätt att skapa klarhet i fråga om exklusivitet. Genom att ställa frågan om avtalet är exklusivt eller inte under upphandlingsprocessen, kan du söka klargörande i frågan om ramavtalets framtida exklusivitet.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg