Nyhet
2022.12.19

EU-kommissionen utreder förslag till ramverk för öppna finansiella tjänster

EU-kommissionen utreder för närvarande ett förslag till ramverk för öppna finansiella tjänster (open finance). Med förslaget till ramverk för open finance avses att tredjepartsleverantörer av finansiella tjänster ska ges tillgång till finansiella bolags kunduppgifter, givet att tredjepartsleverantörerna inhämtar kunders samtycke till inhämtningen av uppgifterna. Rätt till tillgång till kunduppgifter ska enligt EU-kommissionen möjliggöra utvecklandet av fler innovativa finansiella tjänster samt att konsumenter lättare får tillgång till tjänster som är mer skräddarsydda för deras behov.

Tredjepartsleverantörer har idag begränsad rätt till tillgång till kunduppgifter hos finansiella bolag, så som exempelvis banker, försäkringsbolag och värdepappersbolag. Förslaget till ramverk för open finance innebär att reglerna i PSD2 respektive GDPR kompletteras med tydliga krav på finansiella bolag att ge tredjepartsleverantörer av finansiella tjänster tillgång till kunduppgifter. Förslaget innebär således att uppgifter om kunders nyttjande av finansiella tjänster och produkter, såsom exempelvis bankkonton, investeringstjänster, krediter och pensionsförsäkringar, kommer behöva delas med tredjepartsleverantörer om kunder begär det. Detta innebär än högre krav på tekniska lösningar för att tillgängliggöra kunduppgifter för finansiella bolag.

Kommissionen förväntas anta ett förslag till förordning under det första kvartalet 2023.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg