Nyhet
2023.12.12

EU:s medlemsstater har godkänt EU:s bankpaket

Den 6 december godkände EU:s medlemsstater den politiska överenskommelsen mellan rådet och Europaparlamentet som nåddes i juni tidigare i år avseende EU:s nya bankpaket.

Bankpaketet är ett reformpaket för banker verksamma i unionen och har till syfte att genomföra den sista och avslutande delen av de globalt överenskomna Basel III-standarderna i unionens kapitaltäckningsregelverk. Bankpaketet innefattar därigenom ett flertal åtgärder för att stärka banksektorns motståndskraft mot eventuella ekonomiska chocker, samt för att förbättra tillsynsregleringen och riskhanteringen av banker.

Bankpaketet träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2025 men är förenat med ett flertal övergångsbestämmelser. Finansinspektionen kommunicerade den 8 december att man avser att analysera innehållet i bankpaketet och dess effekter, men att det är för tidigt för att i detalj redogöra för hur eventuella förändringar i tillämpningen av kapitalkraven kommer se ut. Finansinspektionen bedömer dock att EU:s nya bankpaket i kombination med existerande buffertar och riskgolv, kan leda till kapitalkravsökningar för de banker som omfattas av schablongolvet.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg