Nyhet
2020.10.13

Exportkreditnämndens kreditgarantier till stora företag under Coronakrisen

Exportkreditnämndens tillfälliga kreditgarantier till stora svenska företag i samband med Coronakrisen har varit en viktig åtgärd i att stärka bolagens finanser och akuta likviditetsbehov.

Exportkreditnämnden (“EKN”) är en svensk statlig myndighet vars huvudsakliga uppdrag är att främja svensk export. Detta sker främst genom att utfärda exportkreditgarantier som försäkrar svenska bolag mot utebliven betalning i utlandet, men även genom att utfärda kreditgarantier för svenska bolags rörelsefinansiering. Genom att EKN, och därmed staten, täcker delar av bankens riskexponering underlättar det bolagens behov av lånefinansiering och kan sänka räntan. Som en krisåtgärd med anledning av Coronakrisen tog därför EKN fram en tillfällig rörelsekreditgaranti för företag med över 500 miljoner kronor i omsättning, så kallad enskild kreditgaranti. Normalt finns denna garanti bara tillgänglig för mindre bolag.

Garantin går att söka för kreditavtal som tecknas senast 31 december 2020 och fick direkt stort genomslag på kreditmarknaden. Inom tre veckor från att garantin lanserades hade det inkommit ansökningar till ett värde av 135 miljarder kronor fördelade på 34 företag. Fram till och med augusti i år hade EKN givit utfästelse om garantier på cirka 136 miljarder kronor och av dessa ställt ut garantier på totalt cirka 52 miljarder kronor. Samtidigt ökade EKN:s ordinarie garantiverksamhet med 27 procent jämfört med samma period under 2019 och EKN har därför kommit att utgöra en viktig livlina för både små och stora företag under krisen.

Det har inte utlysts att den enskilda kreditgarantin kommer att förlängas, och ansökan om garanti ska inkomma innan ett kreditavtal tecknats. Det är därför hög tid att se över om den enskilda kreditgarantin kan användas för att stärka ditt bolags extra likviditetsbehov under Coronakrisen.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg