Nyhet
2020.12.18

Flygpassagerares rättigheter vid SAS-strejken avgörs av EU-domstolen

Den 16 december höll EU-domstolens stora avdelning, bestående av 15 av domstolens domare, muntlig förhandling i ett mål som rör huruvida passagerare som drabbades av försenade eller inställda flyg under SAS-strejken 2019 ska få ersättning för de olägenheter som detta medförde för dem i enlighet med reglerna i Förordning 261/2004, eller inte (mål C-28/20, AirHelp). Den stora frågan är huruvida dessa regler, som syftar till att stärka konsumentskyddet, kränker SAS grundläggande rättigheter enligt Rättighetsstadgan.

På plats i Luxemburg för att företräda AirHelp var advokaterna Elsa Arbrandt (partner, tvistlösning) och Sanna Widén (associate, EU & konkurrensrätt) från Cederquist.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg