Nyhet
2021.04.13

Förlängda stödåtgärder i samband med Covid-19

Regeringen har under våren förlängt den specialreglering som ger arbetsgivare som har fått ekonomiska svårigheter till följd av Covid-19 utökade möjligheter till stöd vid korttidspermittering. Åtgärderna syftar till att erbjuda arbetsgivare ett alternativ till uppsägningar och minska risken för kortsiktiga likviditetsproblem. I och med förlängningen kan arbetsgivare få stöd för korttidspermittering fram till den 30 juni 2021. Under hela perioden är det möjligt för arbetsgivare att söka stöd för permittering på samtliga stödnivåer med minskning av arbetstid på 20, 40, 60 eller 80 procent.

I samband med förlängningen av regleringen har Regeringen också förtydligat vad som gäller kring vinstutdelning för bolag som har fått stöd för korttidspermittering. En arbetsgivare som tar emot stöd får inte under perioden då stöd mottas, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställa eller besluta om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Detta förtydligande är en följd av de diskussioner som uppstod i samband med att den tillfälliga regleringen trädde i kraft förra året och många arbetsgivare inte ansåg att det var helt tydligt vad som gällde för olika typer av värdeöverföringar. Samma regler för värdeöverföringar gäller samtliga moderföretag om företaget ingår i en koncern. Även utländska koncerner kan omfattas, om företagen upprätthåller förbindelse med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningen.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg