Nyhet
2022.06.07

Förslag till ny spelreglering

Den 12 maj 2022 publicerade regeringen En förstärkt spelreglering – Proposition 2021/22:242. I propositionen föreslår regeringen bland annat nya åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden i och med att den nya spellagen (2018:1138) trädde i kraft. Syftet med omregleringen var bland annat att återta kontrollen över spelmarknaden och stärka konsumentskyddet.

Regeringen presenterar nu ett flertal nya förslag till lagregler för aktörer på spelmarknaden i syfte att begränsa aggressiv spelreklam och för att sätta stopp för spelbolag som saknar licens.

Bland annat förslås ett förbud mot att främja olovligt spel eller spel som tillhandahålls utan nödvändig licens. Vidare vidgas och moderniseras nuvarande begränsning gällande reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar licens till att förbjuda leverantörer av videodelningsplattformar att tillhandahålla sådan reklam före, under eller efter användargenererade videor eller annat material på tv-plattformen. Idag gäller sådan begräsning enbart traditionella tv-sändningar, beställ-tv, text-tv och radiosändningar.

Det föreslås även åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel om pengar, bland annat ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel. Vid bedömningen för att avgöra om marknadsföringen är måttfull ska det särskilt beaktas hur stor risk det aktuella spelet innebär för utvecklande av spelproblem och i vilken utsträckning marknadsföringen riskerar att nå personer under 18 år.

Regeringen föreslår även en ny om uppgiftsskyldighet för licens- och tillståndsinnehavare som innebär att den som är licens- eller tillståndshavare enligt spellagen åläggs en skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden, vilket idag är frivilligt. Uppgiftsskyldigheten kommer inte omfatta uppgifter som utgör del i utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av spellagen, men räckvidden av uppgiftsskyldigheten är i övrigt relativt lång, men ska omfatta uppgifter om ett visst spel som sådant och inte uppgifter om specifika insatser i spelet.

De flesta av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Cederquist följer lagstiftningsprocessen och analyserar löpande de nya reglernas inverkan. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om ändringarna kan komma att påverka er verksamhet.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg