Nyhet
2020.10.13

Fortsatta åtgärder i samband med Covid-19

Under våren 2020 infördes en rad åtgärder för att stötta arbetsgivare som på kort tid drabbats av stora ekonomiska svårigheter till följd av att Covid-19 spred sig över världen. Vissa åtgärder gällde under en begränsad period till början av hösten, men en rad åtgärder fortsätter gälla åtminstone fram till årsskiftet.

Den 7 april trädde lagändringar i kraft som innebär att företag under 2020 kan få ekonomiskt stöd från staten vid korttidspermittering av arbetstagare. Stödet innebär att företagens lönekostnader kan halveras samtidigt som arbetstagarna behåller över 90 procent av sin lön. De utökade möjligheterna att korttidspermittera och det förstärkta statliga stödet gäller i nuläget fram till den 31 december 2020. Regeringen har också beslutat om en rad åtgärder inom socialförsäkringsområdet för att minska effekterna av pandemin. Fram till och med den 31 december 2020 kan arbetstagare som stannat hemma på grund av sjukdom få ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Arbetstagare kan vidare vara hemma vid sjukdom i upp till 21 dagar utan att visa läkarintyg, och staten har tagit över hela arbetsgivarens ansvar för sjuklönekostnader som är högre än normalt. Beräkningen kring vad som är normalt görs på arbetsgivarens sjuklönekostnader i relation till den totala lönesumman.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg