Nyhet
2022.09.22

Googles krav på Android-tillverkare och mobiloperatörer att förinstallera Google Chrome och Google Search utgjorde en konkurrensbegränsning

Den 14 september 2022 bekräftade tribunalen i huvudsak EU-kommissionens beslut mot Google i det s.k. Google Android-målet som handlar om Googles missbruk av dominerande ställning genom att Google ställt krav på förinstallation av Googles sökmotorer Google Chrome och Google Search, vilket gav Google en konkurrensfördel gentemot konkurrerande sökmotorer. Detta är ett av flera ärenden som EU-kommissionen driver mot Google. I september 2022 beviljade EU-domstolen PriceRunner International rätt att intervenera på EU-kommissionens sida i det uppmärksammade Google Shopping-målet. Målet handlar om Googles påstådda missbruk av dominerande ställning vid favorisering av sin egen prisjämförelsesajt på sin allmänna sökmotor.

I juli 2018 fann EU-kommissionen att Google hade missbrukat sin dominerande ställning genom att ha tvingat tillverkare av Andriod-enheter och mobiloperatörer som ville installera Google Play (en funktion där användare kan ladda ned och köpa applikationer) att förinstallera Googles sökmotor Google Chrome och Google Search. Detta agerande gav Google en konkurrensfördel gentemot konkurrerande sökmotorer.

Google överklagade beslutet och i september 2022 fastställde tribunalen EU-kommissionens beslut i stora delar, men sänkte bötesbeloppet något till EUR 4,1 miljarder (mål nr T-604/18 Google och Alphabet mot EU-kommissionen).  

EU-kommissionens beslut är ett av flera mot Google. Bland annat har EU-kommissionen 2017 bötfällt Google för att ha missbrukat sin dominerande ställning genom att favorisera sin egen prisjämförelsesajt på Googles allmänna söktjänst. Beslutet överklagades av Google, fastställdes i stora delar av tribunalen i november 2021 och överklagades till EU-domstolen i april 2022, där målet för närvarande pågår (det s.k. Google Shopping-målet, mål nr C-48/22 Google och Alphabet mot EU-kommissionen). I september 2022 beviljades PriceRunner Internationals begäran om att intervenera i målet på EU-kommissionens sida.

Enligt EU-domstolen har PriceRunner International ett direkt intresse av att tribunalens beslut bekräftas eftersom PriceRunner International har behövt dra sig tillbaka från vissa marknader till följd av Googles påstådda missbruk. PriceRunner International har även stämt Google i Patent- och marknadsdomstolen och begär SEK 22 miljarder i skadestånd för den påstådda överträdelsen (mål nr PMT 1860-22).

Hittar du inte vad du letar efter?

bg