Nyhet
2019.12.16

Höjd pensionsålder

Från och med den 1 januari 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmänna pension från 61 till 62 år. Höjningarna fortsätter stegvis och den 1 januari 2023 höjs åldern från 62 år till 63 år och år 2026 höjs den från 63 till 64 år. Som en följd av denna ändring kommer även åldern avseende rätten att kvarstå i arbete enligt LAS att ändras. Höjningen av åldersgränserna enligt LAS kommer att ske i två steg. Den 1 januari 2020 höjs åldern från nuvarande 67 till 68 år och den 1 januari 2023 från 68 till 69 år. I samband med ändringarna kommer även nya regler gällande ett förenklat uppsägningsförfarande för anställda som har uppnått LAS pensionsålder att träda i kraft. Reglerna innebär bl.a. att arbetsgivarens skyldighet att iaktta ett visst tidsfönster för att avsluta anställningen vid uppnådd pensionsålder försvinner. Istället ska det nya förenklade uppsägningsförfarandet utan krav på saklig grund gälla från och med att arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Dessa regler träder också i kraft den 1 januari 2020 tillsammans med första höjningen av LAS pensionsålder.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg