Artikel
2023.07.03

Integritetsskyddsmyndigheten har fattat vägledande beslut kring användningen av Google Analytics

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har under en längre period haft pågående granskningar av fyra olika företag som använder sig av Google Analytics för besöksstatistik. Klagomålen som granskningarna bygger på har gällt att företagen som använder sig av Google Analytics för över personuppgifter till USA i strid med GDPR.

Idag, den 3 juli 2023, publicerade IMY besluten mot företagen där det framgår att två av de granskade företagen påförs sanktionsavgifter på 12 miljoner kr respektive 300 000 kr. Ett av de granskade företagen har på eget initiativ upphört att använda Google Analytics medan tre föreläggs att upphöra med användningen. Avgörande i bedömningen av om en sanktionsavgift har utdömts eller inte har varit i vilken mån företaget har gjort en analys och kartläggning av överföringen samt hur omfattande ytterligare skyddsåtgärder som har vidtagits.  Läs mer om IMY:s bedömningar här.

Besluten är relevanta för alla företag som använder sig av Google Analytics. Hör gärna av dig till oss på Cederquist om du har funderingar på hur ditt företag påverkas av IMY:s beslut.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg