Artikel
2017.05.30

“Kunder idag efterfrågar råd baserat på erfarenhet, lyhördhet och pragmatism”

Malin Allard är ny Head of IP & Media på Cederquist sedan februari i år. Malin kommer närmast från Ericsson där hon arbetade som bolagsjurist. Idag arbetar hon i en av Cederquists växande specialistgrupper och är med och driver gruppen framåt. Ett karriärsbyte som traditionellt sett inte varit så vanlig i byråvärlden, men som blir allt vanligare idag. Vi passade på att ställa Malin några korta frågor om varför hon sökte sig tillbaka till rollen som advokat, hur hon ser på framtiden och varför just immaterialrätt är det område hon brinner för.

Malin, berätta lite kort om dig?

Jag har arbetat som jurist i 17 år och under dessa år har jag hunnit med att arbeta på advokatbyrå(-er) i Stockholm och Paris, samt att under min tid på Ericsson resa och förhandla avtal i Lagos, Taipei, Cupertino, London och en rad andra platser runt om i världen. Jag har även bott två år i Tokyo med min familj, bestående av min man och mina två döttrar (11 och 13 år).

Varför blev det just IP-rätt på Cederquist?

Jag började min juristkarriär med fokus på just immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och arbetade inom de områdena vid två större byråer under sju år. Därefter har jag under mina år på Ericsson breddat mig och arbetat med olika typer av avtal och avtalsförhandlingar inom en rad olika områden, både på kund- och leverantörsidan, i olika delar av världen. Att ge råd kring, och förhandla avtal avseende, licensiering, utveckling av ny teknologi och nya affärsmodeller aktualiserar alltid frågor kring hantering av immateriella rättigheter. De stora värden som ligger inom licensiering av patent inom telekomvärlden gör dessa frågor extra betydelsefulla.

De senaste åren arbetade jag främst med Ericssons medie- och broadcastingverksamhet. Det känns därför lite som att sluta cirkeln när jag fick frågan om att ta ansvar för Cederquists satsning inom IP och media.

Vilka är de största skillnaderna mellan att arbeta som bolagsjurist och advokat?

En stor likhet är att jag fortfarande arbetar som affärsjurist – där är det faktiskt ingen större skillnad. Mina år på Ericsson har gjort att jag fått betydligt bättre förståelse för just affären, och behovet av olika slags rådgivning vid olika tillfällen. Även som advokat handlar det om att stötta kunden i kundens affärsverksamhet, att underlätta beslutsfattande baserat på riskavvägning och att hjälpa till att nå fram till resultat. I båda rollerna krävs ett stort mått av integritet och jag vet att man som kund efterfrågar råd baserat på erfarenhet, lyhördhet och pragmatism.

Skillnaden är att man ibland inte har hela bilden klar för sig som advokat, samt att man får ärendena mer serverade och förberedda (oftast!). På byrå finns det också fler möjligheter att emellanåt strukturera arbetet lite annorlunda eftersom det finns resurser på olika nivåer. Som bolagsjurist är resurserna ofta mer begränsade och man tvingas än mer till ett ”good enough”-tänk. Det är delvis en fråga om ålder, men jag känner mig mycket tryggare i min rådgivning idag och jag försöker också hela tiden säkerställa att rådgivningen blir rätt för just det aktuella tillfället.  

Vad är det roligaste med att arbeta med Immaterialrätt på Cederquist?

Det är omväxlande, utmanande och jag får förmånen att, tillsammans med otroligt kompetenta kollegor, få inblick i klienternas olika verksamheter.

Vad kan vi erbjuda medarbetare som arbetar i gruppen för IP/IT-rätt?

En arbetsglädje som smittar av sig och en genuint trevlig stämning där man bryr sig om varandra.

Hur ser du på framtiden?

Jag upplever att vikten av IP och IT är tilltagande och jag tycker att Cederquist har ett mycket bra erbjudande inom dessa områden, så framtiden ser ljus ut!   

Hittar du inte vad du letar efter?

bg