Nyhet
2019.12.16

Lagändring gällande utökad fredsplikt

Till följd av hamnkonflikten i Göteborg utökades fredsplikten enligt MBL på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Hamnkonflikten bestod i korthet av att Hamnarbetarförbundet ville ha ett eget kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, bl.a. för att själva kunna förhandla om avtalsvillkor. Sveriges Hamnar var dock redan bundna av kollektivavtal med Transport och ville inte ha två olika kollektivavtal. De efterföljande ändringarna i MBL som följde innebar att arbetstagare enbart har rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare om särskilda villkor föreligger. Dessa villkor är att stridsåtgärden ska ha beslutats i en behörig ordning, att stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren, att parterna har förhandlat om de krav som ställs samt att det inte ska få ställas krav om det kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal. Avslutningsvis infördes också ett förbud mot stridsåtgärder som påtryckning i rättstvister. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2019.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg