Press
2019.05.17

Miljardskadeståndsmål om revisors och styrelses skadeståndsansvar får inte prövningstillstånd i Högsta domstolen

På Cederquists hemsida har det tidigare kommunicerats avseende Troms Krafts miljardstämning, ett mycket uppmärksammat skadeståndsmål. I målet hade dåvarande verkställande direktör och ledningspersoner i Troms Krafts dotterbolag Kraft & Kultur manipulerat dotterbolagets räkenskaper. Till följd härav stämde Troms Kraft revisionsbyrån Grant Thornton och en av deras revisorer på närmare två miljarder kronor avseende skadestånd pga. påstådd vårdslöst utförd revision i Troms Krafts dotterbolag Kraft & Kultur. Grant Thornton och den instämda revisorn stämde i sin tur styrelseledamöterna på motsvarande belopp.

Troms Krafts talan ogillades såväl i tingsrätten som i Svea hovrätt efter mycket omfattande skriftväxling och långa huvudförhandlingar, varför även Grant Thorntons och revisorns talan mot styrelsen också ogillades. Sedan de förlorande parterna överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen har Högsta domstolen funnit – efter omfattande skriftväxling i Högsta domstolen – att det inte finns något skäl att meddela prövningstillstånd. Därmed har utgången i målet vunnit laga kraft och varken revisionsbyrån, revisorn eller styrelseledamöterna har ålagts skadeståndsskyldighet.

Styrelseledamöterna i Kraft & Kultur företräddes av advokaterna Erik Wernberg, Eric Johnson samt Oskar Gentele.

Se för mer information Högsta domstolens pressmeddelande samt beslut här.

 

Hittar du inte vad du letar efter?

bg