Nyhet
2023.09.26

Nästa etapp av genomförandet av visselblåsarlagen

Nu utvidgas den grupp företag som omfattas av visselblåsarlagens krav – senast 17 december 2023 måste alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda ha en intern visselblåsarkanal på plats.

Visselblåsarlagen syftar till att ge personer som rapporterar om missförhållanden på en arbetsplats ett förstärkt skydd. Enligt lagen ska arbetsgivare med 50 eller fler anställda ha en intern kanal där personer som är verksamma hos arbetsgivaren kan rapportera om missförhållanden i situationer där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Visselblåsarens identitet ska skyddas genom sekretess och visselblåsaren ska inte riskera att drabbas av negativa konsekvenser. Arbetsgivaren får inte heller efterforska vem på arbetsplatsen som utnyttjat sin meddelandefrihet.

Bestämmelserna i lagen har genomförts i olika etapper. Sedan juli 2022 har offentliga arbetsgivare med 50 eller fler anställda och privata arbetsgivare med 250 eller fler anställda behövt ha en intern visselblåsarfunktion. Innan den 17 december 2023 ska alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda ha en sådan visselblåsarfunktion på plats.

Nedan följer en lista med punkter att tänka på vid inrättandet av en intern visselblåsarfunktion:

  • Utformningen av den interna visselblåsarfunktionen ska vara tydlig, enkel och konfidentiell
  • Det ska vara möjligt att rapportera både muntligt och skriftligt
  • Identiteten ska skyddas genom sekretess
  • Verksamhetsutövare ska lämna tydlig och lättillgänglig information om hur visselblåsaren kan rapportera oegentligheter
  • Enbart de utsedda ansvariga personerna ska ha tillgång till de rapporter som kommer in i systemet
  • Huvudregeln är att visselblåsaren ska få en bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar
  • Krav på uppföljning och återkoppling inom tre månader
  • Skyldighet för verksamhetsutövare att skriftligen dokumentera sitt interna visselblåsarsystem och förfaranden för rapportering och uppföljning

Är ni ett företag med 50 eller fler anställda bör ni se till att ni är väl förberedda på de nya kraven och har en visselblåsarfunktion på plats innan den 17 december 2023. Ni är givetvis välkomna att kontakta oss på Cederquist om ni har frågor om visselblåsarlagen och hur den påverkar er verksamhet.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg