Nyhet
2020.11.24

Nischförsäkringar och dominerande ställning, Konkurrensverket avfärdar klagomål mot Folksam

I april 2019 fick Konkurrensverket in ett klagomål från företaget Help försäkring filial (Help), som riktade sig mot Folksams prissättning av försäkringsprodukten juristförsäkring. Help påstod att Folksam innehade en dominerande ställning och, genom att prissätta sin juristförsäkringsprodukt så mycket lägre än Helps motsvarande produkt, missbrukade den (påstådda) dominerande ställningen. Konkurrensverket öppnade ett ärende och ålade Folksam att tillhandahålla en enorm mängd data, avtal och övriga handlingar. Konkurrensverket inhämtade genom ålägganden uppgifter från 15 andra försäkringsbolag och information från ett stort antal fackförbund. Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon potentiell marknad som har undersökts inom ramen för utredningen. För det andra påvisade Konkurrensverket inte heller någon underprissättning. Slutsatsen var klar och tydlig – Folksam har inte missbrukat någon dominerande ställning.

Cederquist (primärt Elsa Arbrandt, Fredrik Lindblom och Fanny Fernlöf), med stor hjälp av Compass Lexecon (Robin Rander), biträdde Folksam genom hela utredningen.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg