Nyhet
2022.10.06

Ny europeisk mediefrihetsakt

I mitten av september presenterade EU-kommissionen ett förslag till en mediefrihetsakt. Den föreslagna förordningen syftar till att skapa gemensamma regler för att skydda mediefriheten, säkerställa politiskt oberoende och förhindra att privata och offentliga medier utsätts för otillbörliga påtryckningar. Bland annat föreslås regler som ska garantera redaktionellt oberoende, motverka att medieinnehåll tas bort utan berättigad anledning och ett förbud mot att använda spionprogram (spyware) mot medier. Dessutom föreslår Kommissionen att en oberoende europeisk medienämnd bestående av nationella myndigheter ska inrättas och arbeta med tillsyn över medier.

Nästa steg i processen är att Europaparlamentet och medlemsländerna ska diskutera kommissionens förslag. Frågan kommer att uppmärksammas under Sveriges ordförandeskap.

Läs mer om förslaget här: Europeiska mediefrihetsakten (europa.eu)

Hittar du inte vad du letar efter?

bg