Nyhet
2023.03.30

Ny lag om verksamhet med nödlidande krediter

Regeringen har presenterat ett förslag till ny lag avseende verksamhet med nödlidande krediter (Eng. non-performing loans), i vilken en ny tillståndsform föreslås införas samt att all tillsyn över inkassolagen flyttas till Finansinspektionen.

En ny lag införs

Genom det nyligen antagna kredithanteringsdirektivet fastställs ett unionsgemensamt ramverk för hantering av nödlidande krediter som har ställts ut av kreditinstitut, i syfte att underlätta för kreditinstitut att sälja eller anlita externa aktörer att förvalta sådana krediter. Regeringen föreslår att kredithanteringsdirektivets krav införlivas i svensk rätt genom införandet av en helt ny lag om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. Genom förslaget införs bl.a. tillståndskrav för kreditförvaltare, särskilda krav avseende kommunikationen med låntagare, informationskrav vid överlåtelse av nödlidande krediter och sanktionsbestämmelser som liknar de i övriga finansmarknadsrättsliga regleringar.

Inkassobolag som idag bedriver inkassoverksamhet avseende nödlidande krediter som antingen har förvärvats från kreditinstitut eller hanteras på uppdrag av desamma, kommer enligt förslaget behöva ansöka om tillstånd som kreditförvaltare för denna verksamhet. Samtidigt föreslås att dessa bolag undantas från inkassolagens tillämpningsområde. Inkassolagen ska enligt förslaget dock fortfarande reglera övrig inkassoverksamhet, dvs. sådan inkassoverksamhet som inte omfattas kredithanteringsdirektivet. Tillsynsansvaret över både inkassolagen och den nya lagen föreslås samlas hos Finansinspektionen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024, och förslaget är för närvarande ute på remiss.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg