Nyhet
2024.03.12

Ny överenskommelse om EU:s penningtvättspaket

Rådet och parlamentet har nått en preliminär överenskommelse avseende delar av EU:s penningtvättspaket. Nu är man i stora delar överens om innehållet i den föreslagna penningtvättsförordningen och det nya penningtvättsdirektivet.

I början av året meddelade rådet och parlamentet att man nått en preliminär överenskommelse avseende stora delar av EU:s penningtvättspaket. Paketet är ett ytterligare steg i harmoniseringen av penningtvättsregleringen på EU-nivå genom införandet av (i) en penningtvättsförordning, (ii) ett nytt penningtvättsdirektiv samt (iii) en ny europeisk myndighet för bekämpning av penningtvätt.

Överenskommelsen innebär att befintliga penningtvättsregler som gäller aktörer i den privata sektorn (som idag regleras genom svensk lagstiftning i enlighet med EU-direktiv) ersättas av en penningtvättsförordning (”AMLR”) på EU-nivå. AMLR, som kommer att ha direkt effekt i varje medlemsstat, innehåller flera nyheter och skärpningar i förhållande till nu gällande penningtvättsregelverk. Till exempel avser man att utöka antalet aktörer som omfattas av penningtvättsregleringen och bland de aktörer som kommer beröras av strängare krav på kundkontroll och rapportering kan nämnas leverantörer av kryptotillgångstjänster, företag som bedriver handel med lyxvaror såsom ädelmetaller, klockor och konstverk, samt professionella fotbollsklubbar och fotbollsagenter. Man är även överens om att införa en högsta gräns på 10 000 euro för kontantbetalningar, med möjlighet för medlemsstaterna att införa en lägre maxgräns. För reglerade företag införs även ett krav på att kontrollera identiteten på personer som utför kontanttransaktioner på över 3 000 euro.

Utöver förordningen införs även ett nytt penningtvättsdirektiv i syfte att förbättra organisationen av institutionella system för bekämpning av penningtvätt på nationell nivå i medlemsländerna. Direktivet kommer bland annat att innehålla nya regler om ett centralt register över verkliga huvudmän, samt bestämmelser om utökad tillgång till information och utökade befogenheter för nationella myndigheter.

Det står även klart att den nya EU-myndigheten för bekämpning av penningtvätt (”AMLA”), som planeras inleda sin verksamhet under 2025, får sitt säte i Frankfurt. Med över 400 anställda kommer AMLA vara kärnan i EU:s arbete för bekämpning av penningtvätt. Myndigheten kommer att ha direkta och indirekta tillsynsbefogenheter över nationella ansvariga enheter och befogenhet att besluta om sanktioner och påföljder.

Förordnings- och direktivstexterna kommer nu att färdigställas och läggas fram inför medlemsländernas företrädare i Ständiga representanternas kommitté och Europaparlamentet, innan texterna kan offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft.

Här kan du läsa mer.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg