Nyhet
2022.09.22

Ny uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer vid gränsöverskridande betalningar

Den statliga utredningen Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25) presenterades i maj i år, innehållandes förslag till ny uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer vid gränsöverskridande betalningar. Förslaget innebär att betaltjänstleverantörer som tillhandahåller sina tjänster till svenska betaltjänstanvändare, dvs. betaltjänstanvändare lokaliserade i Sverige, under vissa förutsättningar ska lämna information till Skatteverket. Syftet med den föreslagna regleringen är ytterst att minska mervärdesskattebedrägerier vid gränsöverskridande e-handel genom att möjliggöra analys av mer omfattande betalningsdata. Den inrapporterade informationen kommer att analyseras av Skatteverket såväl automatiskt som manuellt och kontrolleras korsvis mot annan inrapporterad data för att upptäcka misstänkta mervärdesskattebedrägerier.

Förslaget innebär att betaltjänstleverantörer kommer att behöva genomföra åtgärder i till exempel IT-systemen för att samla in den information som är nödvändig för att uppfylla den nya uppgiftsskyldigheten. Betaltjänstleverantörer måste även säkerställa att uppgifterna om de gränsöverskridande betalningarna kan dokumenteras och lagras på ett sådant sätt att uppgifterna inte bara kan rapporteras utan också möjliggör för Skatteverket att i efterhand kontrollera hur uppgiftsskyldigheten efterlevts.

Förslaget är för närvarande ute på remiss, där remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 september 2022. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg