Nyhet
2023.12.12

Ny vägledning från EU-kommissionen för tolkningen av taxonomiförordningen

EU:s taxonomiförordningen (2020/852/EU) är en del i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Syftet med EU:s taxonomi om hållbara investeringar är att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem.

Den 20 oktober 2023 publicerade EU-kommissionen en ny vägledande kommentar (Commission Notice) avseende tolkning och implementering av den så kallade ”Disclosures Delegated Act” under artikel 8 i EU:s Taxonomiförordning, se här. I vägledningen ges riktlinjer för hur både icke-finansiella och finansiella företag ska rapportera sina ekonomiska aktiviteter i enlighet med regelverket. Viktiga aspekter såsom metoder för rapporteringen, tidslinjer för tillämpningens ikraftträdande och klassificeringen av olika ekonomiska aktiviteter behandlas i vägledningen.

Kontakta Cederquists experter inom Corporate Sustainability och Sustainable Finance om du vill veta mer om vad de nya EU-reglerna om hållbarhetsrapportering kommer att innebära för ditt företag.

Commission Notice on the interpretation and implementation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting of Taxonomy-eligible and Taxonomy-aligned economic activities and assets (second Commission Notice) (europa.eu)

Hittar du inte vad du letar efter?

bg