Artikel
2023.06.14

Nya regler om skydd för icke-professionella investerare

Kommissionen har antagit ett förslag till ändringar i flera regelverk i syfte att förstärka skyddet för icke-professionella investerare på kapitalmarknaden. Bland annat föreslås nya regler om provision i syfte att förebygga intressekonflikter.

Som en del av EU:s Retail Investment Strategy antog kommissionen den 24 maj i år ett förslag till lagstiftningspaket innehållande nya regler om skydd för icke-professionella investerare (Eng. retail investors). De nya reglerna är ett led i EU:s utveckling av en gemensam kapitalmarknad (Capital Markets Union) som bland annat syftar till att skapa förutsättningar för icke-professionella investerare att dra nytta av de investeringsmöjligheter som erbjuds på kapitalmarknaden. I syfte att stärka konsumentskyddet och göra det tryggare för konsumenter att investera har kommissionen föreslagit ändringar i flera regelverk, däribland MiFID II och direktivet om försäkringsförmedling (IDD). En av de mest omdiskuterade ändringarna som föreslås avser frågan om provision i samband med tillhandahållande av vissa investeringstjänster samt vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Genom förslaget införs ett förbud för värdepappersföretag att betala eller ta emot provision i samband med mottagande och vidarebefordran av order eller utförande av order på kunders uppdrag. För försäkringsföretag och försäkringsförmedlare innebär de föreslagna ändringarna ett förbud mot att erhålla provision vid tillhandahållande eller distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter. Vidare föreslås uppdaterade regler vad gäller undantag från förbudet mot att ta emot eller betala provision. Tre år efter direktivets ikraftträdande föreslås kommissionen utvärdera de nya reglerna.

Kommissionen föreslår även nya regler om produktstyrning, lämplighetsbedömning av finansiella produkter i samband med rådgivning samt tillhandahållande av information till icke-professionella kunder.

Kommissionens nuvarande plan är att ändringarna som tidigast ska träda i kraft 2025.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg