Nyhet
2019.12.10

Nya tröskelvärden publicerade för 2020

EU-kommissionen har beslutat om nya tröskelvärden som börjar gälla den 1 januari 2020. Tröskelvärdena har betydelse för vilka upphandlingar EU-direktiven gäller fullt ut. Dessutom har tröskelvärdena betydelse för den s.k. direktupphandlingsgränsen, som är beräknat som en procentsats av tröskelvärdet. Direktupphandlingsgränsen kommer från den 1 januari 2020 att vara 615 312 kr för inköp som omfattas av lagen om offentlig upphandling (för s.k. välfärdstjänster gäller ett högre belopp)  samt 1 142 723 kr för inköp som omfattas av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. Direktupphandlingsgränsen har således höjts något, räknat i svenska kronor.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg