Nyhet
2022.03.09

Nya visselblåsarregler

En ny lag om visselblåsning som implementerar EU:s visselblåsardirektiv trädde ikraft den 17 december 2021 – lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Den är mer omfattande och mer detaljerad än den föregående lagen på området.

Den nya lagen inkluderar skydd från repressalier för anställda, men även andra såsom jobbsökande, konsulter och styrelsemedlemmar, som rapporterar missförhållanden. De nya reglerna innebär bl.a. skyldigheter för verksamheter med 50 eller fler anställda att implementera interna rapporteringskanaler och förfaranden för att rapportera missförhållanden i verksamheten samt följa upp sådana rapporter.

Rapporteringskanalerna och förfarandena ska vara implementerade senast den 17 juli 2022 av privata arbetsgivare med 250 anställda eller fler och senast den 17 december 2023 för privata arbetsgivare med mellan 50 och 249 anställda. Det är antalet anställda i den enskilda juridiska personen som avgör om och när implementerings- och dokumentationsskyldigheten aktualiseras. Det finns inga särskilda tekniska krav på rapporteringskanalerna, men de ska finnas tillgängliga för alla som verkar i arbetsgivarens verksamhet, vara användarvänliga, säkerställa konfidentiell behandling av den rapporterande personens identitet samt möjliggöra både muntlig och skriftlig rapportering.

Rapporteringskanalerna kan delas mellan privata aktörer som inte har fler än 249 anställda. Företag som har 250 eller fler anställda måste implementera egna rapporteringskanaler. Arbetsmiljöverket har utsetts till tillsynsmyndighet.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg