Press
2018.11.23

Nyfosa delas ut till stamaktieägarna i Hemfosa och noteras på Nasdaq Stockholm

En extra bolagsstämma den 13 september 2018 i Hemfosa beslutade att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Nyfosa, bestående av bolagets kommersiella fastighetsportfölj, till stamaktieägarna i Hemfosa. Syftet med delningen är att med två fristående och specialiserade bolag skapa bättre förutsättningar att tillvarata potentialen i hela verksamheten och därigenom öka aktieägarvärdet. Per den 30 september 2018 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,4 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se.

Hemfosa och Nyfosa har rådgivits av Cederquist vid separationen, utdelningen och noteringen av Nyfosa. Cederquists team bestod främst av Fredrik Lundén, Elin Ljungström, Linn Ejderhamn, Louise Génetay och Björn Sjöberg (Aktiemarknad), Michela Westin, Babak Morad Bakhti och Oskar Ceréus (Fastighet), Johan Lundberg och Kajsa Morawetz (Finansiering), Jonas Forsén (Corporate & Commercial) med flera medarbetare.

 

 

 

Hittar du inte vad du letar efter?

bg