Nyhet
2019.12.11

Nyheter betaltjänstleverantörer

Nya regler om stark kundautentisering under PSD II

Från och med den 14 september 2019 gäller kommissionens tekniska standarder för sträng kundautentisering och säker kommunikation (RTS (EU) 2018/389). De nya reglerna medför krav på autentisering med säkra metoder när kunden loggar in på sitt betalkonto online, initierar en elektronisk betalningstransaktion, eller genomför någon betalkontoåtgärd på distans som kan innebära en risk för så kallat svikligt förfarande eller andra former av missbruk.

Läs mer: https://www.fi.se/en/published/news/2019/new-rules-on-strong-customer-authentication/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0389

Ikraftträdande: 14 september 2019

Hittar du inte vad du letar efter?

bg