Nyhet
2019.12.11

Nyheter försäkringsföretag

Tjänstepension

IORP II – En ny reglering för tjänstepensionsföretag (direktiv (EU) 2016/2341)

Riksdagen har den 13 november 2019 antagit regeringens lagförslag om nya regler för tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär bland annat att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och tjänstepensionskassor kan bli tjänstepensionsföretag enligt de nya reglerna. De nya rörelsereglerna för tjänstepensionsföretag innehåller bland annat särskilda bestämmelser om investeringar, kapitalkrav, företagsstyrning och information. Utöver implementeringen av det andra tjänstepensionsdirektivet föreslås en förstärkt reglering genom införande av ett riskbaserat kapitalkrav som motsvarar Finansinspektionens nuvarande tillsynsverktyg “trafikljusmodellen”.

Riksdagen riktade samtidigt fyra tillkännagivanden till regeringen om att ta fram förslag till ändringar i reglerna avseende solvens inklusive kapitalkrav, information, egenföretagares försäkringar och tilläggsförsäkringar.

Läs mer: https://www.regeringen.se/4a4b70/contentassets/5cdedde9d7d344cda8e727051fd0ec53/prop-2018-2019-158.pdf

Ikraftträdande: Lagändringarna börjar gälla 15 december 2019 förutom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla 1 januari 2020.

Flytträtt

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Riksdagen har den 13 november 2019 antagit regeringens lagförslag om en effektivare flytträtt av pensionssparande. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Enligt förslaget får avgiften endast avse försäkringsföretagets direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköp eller flyttar, beräknade för försäkringar av samma slag. Samtidigt biföll riksdagen motioner med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett kompletterande lagförslag. Enligt tillkännagivandet ska flyttavgifterna för fond- och depåförsäkringar begränsas ytterligare och ett absolut avgiftstak införas.

Läs merhttps://data.riksdagen.se/fil/72E0757B-8228-40DC-BBC3-49880D9938C5

Ikraftträdande: Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg