Nyhet
2019.12.10

Nytt avgörande om partsbyte i offentligt kontrakt

Ändringar av offentliga kontrakt måste rymmas inom någon av de ändringsbestämmelser som finns i lagen om offentlig upphandling, bl.a. bestämmelsen som under vissa förutsättningar möjliggör byte av leverantör vid företagsomstrukturering. Kammarrätten i Stockholm har i mål 10204-18 prövat bestämmelsen om byte av leverantör i samband med den tidigare leverantörens insolvens. Till grund för myndighetens godkännandet av partsbytet fanns ett avtal som reglerade verksamhetsöverlåtelse till den nya leverantören, men av utredningen i målet framgick att någon överlåtelse av verksamhet enligt avtalet inte hade skett. Vad som faktiskt överläts var i princip endast de aktuella ramavtalen. Domstolen ansåg därför inte att den nya leverantören hade inträtt i den tidigare leverantörens ställe på det sätt som lagen förutsätter och överlåtelsen var inte tillåten. Domen klargör att det inte är tillåtet att överlåta endast ett kontrakt för att en ny leverantör ska anses ha trätt helt eller delvis i den tidigare leverantörens ställe vid företagsomstrukturering.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg