Nyhet
2024.06.10

Nytt EU-direktiv om energiprestanda i byggnader är på gång

Europaparlamentet har antagit ett nytt EU-direktiv om energiprestanda i byggnader (EPBD) som kan komma att påverka fastighetsägare och byggsektorn i Sverige. Direktivet ska godkännas av ministerrådet innan det kan träda i kraft vilket väntas ske inom kort. Sammanfattningsvis är direktivets mål att alla nya byggnader ska vara utsläppsfria från 2030 men nya offentliga byggnader redan från 2028. Dessutom ska energiförbrukningen i befintliga byggnader minska med minst 16 procent till 2030 samt minst 20-22 procent till 2035 genom bland annat renoveringar av byggnader med lägst energiprestanda. Det finns vissa undantag i direktivet gällande bland annat jordbruksbyggnader och kulturhistoriska byggnader.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg