Nyhet
2019.08.19

Oskar Gentele har skrivit bok om störningskrav

Oskar Gentele, senior associate i Cederquists tvistlösningsgrupp, har skrivit boken Samlade störningskrav som ges ut av Svensk Byggtjänst.

Samlade störningskrav behandlar krav på ersättning för produktivitetsförluster i entreprenader. Ett exempel från AB-avtalen är krav avseende väsentlig rubbning. Utomlands finns en riklig litteratur kring samlade störningskrav (eng. cumulative impact claims eller global claims, nor. plunder og heft) och den rättsliga hanteringen av sådana krav. Det finns också omfattande utländsk forskning av betydande relevans för samlade störningskrav. I den svenska entreprenadrättsliga litteraturen har däremot samlade störningskrav länge levt en tämligen undanskymd tillvaro och forskningen har knappt alls uppmärksammats.

Boken tar avstamp i utländsk praxis, litteratur och forskning på området, för att mot denna bakgrund försöka utveckla närmare principer för hur samlade störningskrav bör hanteras under svensk rätt.

Läs mer om boken här.

Beställ boken här.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg