Nyhet
2020.03.18

Regeringens förslag om utökad tillämpning av korttidsarbete

Det har väl inte undgått någon att Regeringen presenterade ett förslag om utökad tillämpning av korttidsarbete för att hjälpa företag under rådande kris med anledning av Covid-19. Vi på Cederquists arbetsrättsgrupp arbetar löpande med detta och har arbetat fram följande kortfattade åtgärdsplan för att hjälpa företag att ta till sig de nya reglerna:

1. Förbered ansökan och säkerställ att bolaget uppfyller kraven

Stöd vid korttidspermittering förutsätter godkännande från Tillväxtverket och möjligheten att söka stöd öppnar den 7 april 2020. Följande förutsättningar ska då vara uppfyllda hos bolaget:

  • Bolaget ska ha fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.
  • De ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande utom bolagets kontroll.
  • De ekonomiska svårigheterna ska inte rimligen ha kunnat förutses eller undvikas.
  • Bolaget ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft, t.ex. sagt upp tillfällig personal eller konsulter.

 2. Planera och sätt en nivå för korttidspermitteringen

Bolaget kan tillämpa arbetstids- och löneminskning enligt följande fastställda nivåer, vilka måste gälla för samtliga arbetstagare på driftsenheten:

  • arbetstidsminskning om 20 procent och löneminskning om 4 procent;
  • arbetstidsminskning om 40 procent och löneminskning om 6 procent; eller
  • arbetstidsminskning om 60 procent och löneminskning om 7,5 procent.

OBS! Vid beräkning av ordinarie lön beaktas dock inte lön till den del som lönen överstiger 44 000 kronor. Arbetsgivaren måste alltså själv stå för lönedelar överstigande detta belopp.

3. Bestäm vilka driftenheter och arbetstagare som kan bli aktuella

Stöd för korttidsarbete kan sökas för olika driftsenheter, men det krävs att alla arbetstagare på samma driftsenhet har samma minskning av arbetstiden. Dessutom måste minst 70 procent av arbetstagarna inom driftenheten acceptera avtal om korttidspermittering för att bolaget ska kunna ansöka om stöd.

4. Informera arbetstagare

Kalla arbetstagarna till ett möte och lämna information om bolagets rådande ekonomiska svårigheter och om risken att bolaget kommer att behöva vidta arbetsbristuppsägningar. Som ett alternativ till uppsägningar kan dock arbetstagarna välja att teckna avtal om korttidspermittering. Därefter tecknas tilläggsavtal med arbetstagarna som reglerar korttidspermitteringen.

5. Ansök om stöd hos Tillväxtverket

Stöd kan ges retroaktivt, men kommer att kräva godkännande från Tillväxtverket. Det är oklart exakt vilka krav som kommer att ställas av Tillväxtverket för att lämna ett godkännande.

Det finns ännu inte någon närmare information om hur ansökan ska gå till men vår rekommendation är att bolaget i god tid samlar in underlag för att göra det sannolikt och visa att bolaget uppfyller kraven för stöd utifrån de krav som uppställt hittills.

Tveka inte att höra av er till oss på Cederquists arbetsrättgrupp för att få mer information och detaljer om processen. Vi hjälper gärna till med support under processen samt att navigera de krav som uppställts – och kan komma att uppställas – för att erhålla statligt stöd i denna svåra tid.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg