Nyhet
2019.10.07

Ropes & Gray och Forensic Risk Alliance – talare på Cederquists Compliancedag

Vi är både glada och stolta över att, på vår Compliancedag den 9 oktober, kunna presentera två framstående experter inom amerikansk och europeisk exportkontrollagstiftning som talare på workshopen ”Exportkontroll – hur påverkar reglerna tjänsteföretag?”

Emerson Siegle deltar från Ropes & Grays kontor i Washington D.C. där han är verksam inom Litigation & Enforcement. Emerson har särskild erfarenhet av att biträda klienter vid interna och offentliga utredningar rörande ekonomiska handelssanktioner, exportkontroll, importlagstiftning, anti-bojkottlagstiftning och anti-korruption. Under vår workshop fokuserar han på de aspekter av den amerikanska exportkontroll- och sanktionslagstiftningen som ett icke-amerikanskt tjänsteföretag behöver beakta.

Ropes & Gray räknas som en av de främsta affärsjuridiska byråerna i USA med ca 1 400 jurister och ekonomer anställda globalt. De är allmänt erkända som ledande experter avseende försvar mot verkställighetsåtgärder från myndigheter, och har lång och framgångsrik erfarenhet av att företräda klienter inom hela spektrumet av interna utredningar och myndighetsåtgärder.

Från London får vi sällskap av Rob Wilson, Director hos Forensic Risk Alliance (FRA). Rob har över 20 års erfarenhet av utredningar avseende ekonomisk brottslighet, såsom bedrägerier, mutor och korruption. Han har också tjänstgjort som huvudutredare på Storbritanniens Serious Fraud Office, där han ledde komplexa bedrägeri- och sanktionsutredningar, innehållande detaljerade analyser av företagets redovisning och revisionsregister, spårning av tillgångar, kassaflöden och ekonomisk analys. Rob kommer att ge en utredares perspektiv men också diskutera hur digitalisering kan vara till hjälp, både i det proaktiva compliancearbetet och i undersökningsfasen.

FRA är experter på bland annat kriminalteknisk redovisning, undersökningar som spänner över flera jurisdiktioner, övervakning av företags regelefterlevnad, komplex dataanalys, digital kriminalteknik, compliance och riskbedömning, Anti-Money Laundering (AML) och sanktioner

Workshopen kommer att ledas av Elsa Arbrandt som ansvarar för Cederquists Corporate Investigations & Compliance grupp.


Anmäl dig till CQ Compliance Day HÄR!

Hittar du inte vad du letar efter?

bg